Nepolian ne apne mitra ko bade garv se

Nepolian ne apne mitra ko bade garv se kehata hai : Mere dictionary mein impossible word hi nahi hai.
Mitra : To pahele hi acchi tarah se dekh lene ka na sab word hai ke nahi, aage se word rahenge wohi dictionary le.