Customer: Mujhe phone per dhamkiya mill rahi hai.

Customer: Mujhe phone per dhamkiya mill rahi hai.
Police: Kaun hai woh jo aapko dhamkiya de raha hai?
Customer: Telephone wale bolte hai ke, Bill nahi bharoge toh kaat denge.