Birju mujra dekhne gaya, Sari raat mujra dekhta raha

Birju mujra dekhne gaya, Sari raat mujra dekhta raha
Bai: Saheb humne aap ko khush kiya, Ab aap hamein khush karo
Toh Birju utha aur khud nachne laga.