Bhikhari: Hello Star Hotel, 1 Pizza,

Bhikhari: Hello Star Hotel, 1 Pizza,
1 Biryani aur 1 Ras Malai Bhej Do.
Star Hotel: Kiske Naam pe bheju, Sir?
Bhikari: Bhagwan Ke Naam Pe.