आलसी बच्चा : पापा एक ग्ला

आलसी बच्चा : पापा एक ग्लास पानी देना…
पापा: खुद उठ के पी लो…
बच्चा : प्लीज, दे दो ना…
पापा: अब अगर पानी मांगा तो थप्पड़ मारुंगा…
बच्चा : थप्पड़ मारने आओ तो पानी लेते आना.

Leave a Reply

Name
Email
Website